About

Fotografie is meer dan techniek
een goede foto vergt een innerlijke lens.
Inzicht komt niet zozeer bij het drukken op een knop,
een gelukkige momentopname,
maar na verloop van tijd
en alleen van binnenuit.
Er is uitwendig licht en er is inwendig licht

Photography is more than technique:
a good photo requires an inner lens.
Understanding comes not so much when you press a button,
a lucky snapshot,
but over time and only from within.
There is external light and there is inner light

Eudora Welty.

 

Altijd ongekende passie en nieuwsgierigheid voor het fotograferen van mensen. Het liefst aan de rafelige randen van de samenleving. Daar waar veel wegvalt en mensen vaak zichzelf zijn. Verpakken in documentaire series en op zoek naar de verhalen achter de gezichten van deze mensen. Benaderen vanuit het oogpunt dat ieder mens uniek en gelijkwaardig is. Daarnaast fotografeer ik graag voor kranten, tijdschriften en instellingen.