OORLOGSVETERANEN VAN DE KRIM

DE KRIM

Ruim een jaar geleden werd dit schiereiland in de Zwarte Zee -en deel uitmakende van Oekraïne- door Rusland bezet en op 18 maart 2014 geannexeerd. Vanwege de strategische ligging is de Krim eeuwenlang het toneel geweest van oorlogen.

De Krim is door een groot aantal volken bewoont geweest.

De geschiedenis laat al vanaf de 8e eeuw voor Christus de eerste oorlogen zien. Tijdens het Ottomaanse rijk  leverden Rusland en Turkije een eeuw lang diverse slagen om dit grondgebied. Het beruchtste conflict was de Krimoorlog. Hierbij kreeg Turkije steun van Frankrijk en Engeland. Een stapje verder in de geschiedenis laat zien dat het Duitse Keizerrijk in 1918 de Krim veroverde waarna in 1919 het Rode Leger de Krim weer heroverde.

Tijdens de 2e WO was de Krim het toneel van hevige gevechten tussen de Duits-Roemeense troepen en het Rode Leger. Sebastopol was het laatste bolwerk van de Russen en viel na acht maanden belegering in handen van de Duitsers. In 1944 werd over een enorme afstand door Rusland het 2e front tegen Hitler geopend. Na felle gevechten gaven de Duitsers zich tijdens het Krimoffensief uiteindelijk bij Sebastopol over.

Door dit 2e front werd Hitler gedwongen om een groot deel van zijn leger naar het Oostfront te sturen. Hierdoor ontstond voor de geallieerden ruimte om aan de invasie van Normandie te gaan bouwen. Indirect hebben daardoor miljoenen Russische soldaten meegeholpen aan de bevrijding van Europa. Een onderdeel van de geschiedenis  die bij weinig mensen bekend is.

Een aantal van deze nog in leven zijnde oorlogsveteranen wonen op de Krim.

20150505-_DSC6147-2